Via ferrata je extremna planinarska ruta opremljena čeličnim skalama na teže prohodnim vertikalnim djelovima duž koje je postavljena čelična sajla fiksirana klinovima koja služi za sigurno napredovanje sudionika prema vrhu.

Lokacija: 

Lokacija postavljanja Via Ferrate je brdo Perun, predio Veliki Perun, iznad naselja Strožanac.

Karakteristike stijene:

Via ferrata prolazi dijagonalno po vapnenačkom grebenu te nastavlja po rubu istočnog grebena kojeg karakteriziraju eksponirani dijelovi te vertikalni skokovi opremljeni čeličnim stepenicama.

Dužina Via Ferrate:

Via Ferrata se sastoji od 3 sajle dužine po 100m koje su međusobno odvojene radi sigurnosnih razloga.

Visinska razlika:

Visinska razlika koja se prelazi od ulaza na Via Ferratu do njenog završetka na samom vrhu grebena iznosi 140m.

Zahtjevnost Via Ferrate:

Via Ferrata je ocijenjena kao srednje zahtjevna te je pristupačna i korisnicima bez prethodnog iskustva uz odgovarajuću opremu i stručno vodstvo.

Sigurnost na Via Ferrati:

Via Ferrata je izrađena po standardima preporukama i smjernicama koje koristi Njemački planinarski savez.

Na ulazu i izlazu Via Ferrate su postavljene informativne ploče sa opisom Via Ferrate, zahtjevnosti Via Ferrate te upozorenjima o njenom sigurnom korištenju.

Na pločama je jasno navedeno da se Via Ferrata Perunika koristi isključivo na vlastitu odgovornost, te svako korištenje iste bez odgovarajuće opreme može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili u krajnjem slučaju smrću.

Korištenje Via Ferrate je dopušteno isključivo sa Via Ferrata setom koji se sastoji od penjačkog pojasa, kacige, dvije gurtne s karabinerima i absorbicom.

 

Izrada Via Ferrate Perunika:

Izradi Via Ferrate pristupaju članovi Planinarskog društva Perun i Agencije za pustolovni turizam Iris Adventures.

Pokrovitelj projekta je Turistička zajednica Općine Podstrana i Općina Podstrana.

Članovi PD Peruna i agencije Iris Adventures su zaduženi za nabavu i izradu materijala te određivanje rute Via Ferrate, njeno čišćenje te postavljanje klinova, sajle, stepenica i informativnih ploča.

Općina Podstrana je zadužena za dobivanje dozvole i odobrenja za postavljanje Via Ferrate na brdu Perun.

Tijek izrade Via Ferrate Perunika:

 1. Lociranje najpogodnije rute.
 2. Postavljanje 300m statičkog užeta za lakši pristup liniji Via Ferrate.
 3. Čišćenje linije Via Ferrate od klimavih stijena i mogućih opasnosti.
 4. Bušenje rupa za klinove duž Via Ferrate.
 5. Lijepljenje klinova za fiksiranje sajle dvokomponentnim epoxy ljepilom.
 6. Privremeno postavljanje sajle duž linije Via Ferrate.
 7. Fiksiranje sajle na klinove.
 8. Bušenje rupa za postavljnje stepenica.
 9. Ljepljenje stepenica dvokomponentnim epoxy ljepilom.
 10. Testiranje sajle i klinova na opterećenja.
 11. Izrada i postavljanje informativnih tabela s upozorenjima.
 12. Promocija Via Ferrate na društvenim mrežama i portalima.

Materijali korišteni pri izradi Via Ferrate Perunika: 

 • Klinovi za fiksiranje sajle su izrađeni od armaturnog čelika promjera 16mm, dužine 25 do 45cm. Na armaturnoj šipci je zavarena uška sa dvije rupe promjera 12mm kroz koje prolazi žabica promjera 12mm za fiksiranje sajle na klin.
 • Varenje uški za klinove je izvela firma Salona Var po Europskim standardima.
 • Stepenice su izrađene od armaturnog čelika promjera 16m savijenog u obliku slova u.
 • Sav materijal je naknadno vruće pocinčan u firmi Adria Cink.
 • Sajla korištena za osiguravanje Via Ferrate je pocinčano čelično uže promjera 12mm, jezgra 6×19, DI 3060.
 • Klinovi i stepenice su lijepljeni dvokomponentnim epoxy ljepilom.
 • Bušena je rupa promjera 18mm, detaljno očišćena, napunjena ljepilom te su tada uvrćeni klinovi promjera 16mm.
 • Informativne ploče s opisom i upozorenjima su postavljenje na samom ulazi i izlazu Via Ferrate.

 

19. svibnja 2018. | Kategorije: Aktivnosti