Planinarenje, koje u Podstrani nije zahtjevno, najsadržajniji je vid obilaska podstranskog prostora i najcjelovitiji način upoznavanja s njegovim prirodnim i kulturnim dobrima. Obilježeni planinarski putovi počinju u Strožancu, kod kamenoloma Perun, u Mutograsu i u Gornjoj Podstrani, a povezani su sa sjevernom stranom brda Perun.

 

Planinarski put Strožanac – Sv. Jure na Perunskom

Razmjerno kratak, ali veoma atraktivan planinarski put objedinjuje prirodnu raznolikost, od morske obale do gorskog vrha, s osebujnom povijesnom i mitološkom baštinom. Započinje kod ureda TZ Općine Podstrana, prolazi pokraj crkve Gospe u Siti u Strožancu i predjelom Polača te kroz hrastovu šumu izbija podno stijena brda Peruna odakle strmim usponom nastavlja do vrha Perunsko i crkve sv. Jure. Dug je oko 2,5 km, obilježen, opremljen putokazima i odmorištima, a prelazi se za oko 1,5 sat hoda. Siječe se s makadamskim putem koji vodi iz kamenoloma, a kratka i strma završnica prolazi podnožjem stijene Velikog Peruna (443 m).

S vrha Perunsko planinarski se put nastavlja istočno prema Gornjoj Podstrani, s odvojcima za penjalište Perun na jugu i kanjon Vilar na sjeveru.

Zanimljivi kulturno-povijesni sadržaji duž puta su: arheološki i mitološki lokalitet s crkvom Gospe u Siti u Strožancu, ostatci antičke villae rusticae Polača te prapovijesni i praslavenski mitološki lokalitet na vrhu Perunsko s crkvicom sv. Jure. Prirodne i krajobrazne vrijednosti su strožanački maslinici i voćnjaci, hrastova šuma u podnožju Peruna, vapnenačke stijene sa specifičnom vegetacijom stijena i točila te vrh Veliki Perun (443 m).

 

Planinarski put Kamenolom Perun – Gornja Podstrana

Povezuje prostor zatvorenog kamenoloma Perun sa starim selom Gornja Podstrana iz koje se obilasci mogu nastaviti u nekoliko pravaca. Put je dug 7 km. Prvom trećinom uspinje se na otprilike 300 m n.v ., a ostatak puta manje-više prati izohipsu do G. Podstrane. Podloga je makadamska pa je put pogodan za pješačenje, trčanje i vožnju bicikla. Križa se s planinarskim putom iz Strožanca.

Čitavom je duljinom južno eksponiran pa omogućuje pogled na more i impresivno vapnenačko bȉlo brda Perun. Na putu se nalazi kapela sv. Fabijana i Sebastijana (oko 1 km zapadno od G. Podstrane).

Gornja Podstrana (eko-etno selo) naselje je s najduljim kontinuitetom stanovanja u današnjoj općini Podstrana. Osim ostataka stambenog pučkog graditeljstva, u selu je sačuvano i nekoliko vrijednih sakralnih i javnih objekata: dvojna crkva sv. Ante i sv. Roka – zaštićeno kulturno dobro u središtu najstarijeg dijela sela, kamena župna crkva Bezgrješnog začeća BDM, zgrada Čitovnice te rodna kuća glasovitog hrvatskog slikara Ante Kaštelančića.

 

Planinarski put Mutogras – Gornja Podstrana

Kratak i zanimljiv planinarski put, dug oko 2,5 km, počinje s razine mora, na magistrali kod naselja Mutogras.

Početna, veoma strma dionica, koja vodi do izvora Mura, prelazi za oko pola sata. Dio od izvora Mura do makadamskog puta s kojim se siječe prelazi se za oko 10 min, a zatim slijedi 800 m makadamske dionice do G. Podstrane.

 

Planinarski putovi i obilasci iz Gornje Podstrane

Gornja Podstrana je polazište i sjecište nekoliko planinarskih i pješačkih putova.

Na istoku G. Podstrane počinje kratka strma serpentina koja vodi do prapovijesne gomile Pišćenica. Odatle se u G. Podstranu može vratiti kružnim putom preko brdske vršne zaravni i crkve sv. Jure na Vršini koja je udaljena oko 1 km od Pišćenice.

Makadamski put u smjeru Jesenica (istočno), dug 6 km, nastavak je puta koji vodi iz kamenoloma. Prolazi terenom slične konfiguracije i visine te ima iste odlike. Iz Jesenica vode daljnji putovi prema obali, brdskim lokalitetima i zaleđu.

Križni put do crkve sv. Jure na Vršini prelazi se za oko 15 min. Dijelom je kružnoga planinarskog puta duga 3 km koji povezuje G. Podstranu i Pišćenicu. Odlika mu je izniman panoramski vidik.

Ostatci prapovijesne gradine Vilanjski grad nalaze se na uzvisini udaljenoj oko 400 m od crkve sv. Jure na Vršni, u pravcu sjeveroistoka. Pristup položaju je moguć iako do njega ne vodi obilježena staza.

Planinarski put prema crkvi sv. Jure na vrhu Perunsko (441 m) dug je oko 4 km. Najvećim dijelom prati vršni greben brda. Prolazi uz najviši vrh Križ (533 m) te sjevernim podnožjem velike prapovijesne gradine Obloženica, smještene uz vrh Perunić (448 m). Križa se s veoma ugodnim planinarskim putom koji vodi u kanjon Vilar na sjevernoj strani brda.

Asfaltirana zavojita cesta kojom se spušta do obale Sv. Martina duga je 2 km.

23. svibnja 2016. | Kategorije: