Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini

NN 64/2021 (9.6.2021.), Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Na temelju članka 14.a, stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20.) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE U 2021. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 2.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Članak 3.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako im je u skladu s posebnim propisom kojim je uređeno pružanje tih usluga, do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta te ako u objektima na koje se prestanak, odnosno smanjenje odnosi, prema podacima iz sustava eVisitor, nije evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini.

(2) Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka, odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta koji je utvrđen rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini, označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

(2) Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta za koji je utvrđena neuporabljivost radi oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje traže oslobođenje plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, dužne su nadležnoj turističkoj zajednici iz članka 6. ovoga Pravilnika, dostaviti dokaz da je objekt u kojem se pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u 2021. godini označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe, ako na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke, odnosno boravišne pristojbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pravo na oslobođenje imaju osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podmire sve ranije obveze po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka, nepodmirenom obvezom smatra se iznos koji prelazi 20,00 kuna.

Članak 6.

Osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici, odnosno regionalnoj turističkoj zajednici, ukoliko na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi nije osnovana lokalna turistička zajednica, dostave dokaz da je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

Članak 7.

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, turističku pristojbu plaćaju u skladu s odlukama županijskih skupština, odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba u smislu članka 15. stavaka 1. i 2. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20. – u daljnjem tekstu: Zakon), osim osoba koje koriste uslugu noćenja na području sljedećih turističkih zajednica:

Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO Orebić Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 17 % 10,00 kn
TZO Orebić Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 12 % 7,00 kn
TZO Orebić Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 11 % 8,00 kn
TZO Konavle Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 28 % 10,00 kn
TZO Dubrovačko primorje Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 7,00 kn
TZG Ploče Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZG Ploče Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 29 % 5,00 kn
TZG Ploče Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 31 % 5,50 kn
TZG Ploče Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi Ostalo razdoblje 30 % 3,50 kn
TZG Korčule Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 29 % 10,00 kn
TZO Župa dubrovačka Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 25 % 7,50 kn
TZG Dubrovnika Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 50 % 10,00 kn
TZG Dubrovnika Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 29 % 10,00 kn
TZG Dubrovnika Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 47 % 8,00 kn
TZG Dubrovnika Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi Ostalo razdoblje 20 % 8,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Zadarske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG Zadra Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
TZG Biograda n/m Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 29 % 10,00 kn
TZG Biograda n/m Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 33 % 8,00 kn
TZG Nina Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
TZG Nina Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
TZO Tkon Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 50 % 10,00 kn
TZO Tkon Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 47 % 8,00 kn
TZO Kukljica Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 17 % 10,00 kn
TZO Sv. Filip i Jakov Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 17 % 10,00 kn
TZO Sv. Filip i Jakov Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Požeško-slavonske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG Požege Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 30 % 7,00 kn
TZG Pakraca Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 30 % 4,90 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Kvarnera – Primorsko-goranska županija
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG Rijeke Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 16 % 10,00 kn
TZG Rijeke Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 7,00 kn
TZO Čavle Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
TZG Cresa Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 20 % 8,00 kn
TZG Cresa Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 20 % 6,40 kn
TZO Lopar Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 20 % 8,00 kn
TZO Lopar Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi Ostalo razdoblje 29 % 5,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Istarske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO Raša Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Raša Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 37,5 % 5,00 kn
TZG Labina Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZG Labina Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 38 % 5,00 kn
TZO Kršan Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Kršan Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 38 % 5,00 kn
TZO Sveta Nedjelja Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Sveta Nedjelja Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 38 % 5,00 kn
TZO Kanfanar Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Kanfanar Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 50 % 3,50 kn
TZO Žminj Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Žminj Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 5,00 kn
TZO Žminj Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 38 % 5,00 kn
TZO Barban Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Barban Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 5,00 kn
TZO Barban Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 30 % 5,00 kn
TZO Svetvinčenat Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Svetvinčenat Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 29 % 5,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Ličko-senjske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO Karlobag Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 50 % 5,00 kn
TZO Karlobag Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 50 % 3,50 kn
TZG Novalja Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 40 % 6,00 kn
TZG Novalja Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 40 % 4,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG Solina Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 23 % 10,00 kn
TZG Solina Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 7,00 kn
TZG Splita Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 33 % 10,00 kn
TZG Splita Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 33 % 10,00 kn
TZO Podstrana Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 33 % 10,00 kn
TZO Podstrana Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 7,00 kn

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/7

Urbroj: 529-06-02-01/1-21-6

Zagreb, 4. lipnja 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.