Smještaj evakuiranih građana iz potresom pogođenih područja

Vezano uz upit Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske od 30. prosinca 2020. godine, o mogućnosti smještaja u hotele osoba koji su od posljedica potresa koji je 28. i 29. prosinca 2020. godine pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, te na koji se način takve osobe prijavljuju u sustavu eVisitor i jesu li oslobođene od plaćanja turističke pristojbe, iz Ministarstva turizma navode sljedeće odredbe i upute:

Člankom 6. stavkom 1. točkom 7. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) propisano je da se odredbe toga Zakona ne primjenjuju na organiziranje prehrane i smještaja te pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka u objektima i kampovima u kojima se organizirano provodi zbrinjavanje evakuiranih građana, koje u slučaju velike nesreće i katastrofe organiziraju i provode operativne snage sustava civilne zaštite.

Slijedom navedenog, na osobe stradale u potresu koje bi se smjestile u hotele ili druge smještajne objekte u turizmu, ne primjenjuju se odredbe Zakona o ugostitelj skoj djelatnosti koje se odnose na smještaj turista u takve smještajne objekte, zbog čega se takve osobe ne unose u sustav eVisitor, niti su obveznici plaćanja turističke pristojbe za vrijeme dok organizirano borave u tim objektima.

5. siječnja 2021. | Kategorije: Novosti