Radno vrijeme ispostave policijske postaje Podstrana

25. listopada Općinsko vijeće na prijedlog donijelo je odluku o prihvaćanju Sporazuma između MUP-a i Općine Podstrana o osnivanju Ispostave policijske postaje Podstrana, koja će biti smještena u sadašnjim prostorijama Turističke zajednice u Strožancu.

Radno vrijeme ispostave policijske postaje Podstrana je sljedeće:

31. prosinca 2021. | Kategorije: Novosti