Podsjetnik za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Poštovani iznajmljivači,

novim Pravilnikom (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html) o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici određen je iznos članarine po krevetu u iznosu od 22,50kn.

Iznajmljivači dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi do 15.siječnja tekuće godine za prethodnu godinu (prema prebivalištu iznajmljivača) posebni Obrazac TZ – 2 (https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ%202.pdf).

Na mail :jasminka.vrdoljak@porezna-uprava.hr

Navedi obrazac i uplatnicu možete dobiti i u uredu Turističke zajednice Općine Podstrana ili putem maila: marija@visitpodstrana.hr; zlata@visitpodstrana.hr

U sustavu e-Visitor na naslovnoj stranici možete vidjeti primjer uplatnice.

Iznajmljivači za potrebe kontrole ukupnog poslovanja u obrascu iskazuju podatak o ukupnom ostvarenom prometu za prethodnu godinu iz evidencije prometa.

Ukoliko ste ispunili zahtjev i podmirili obavezu zanemarite obavijest,

Srdačan pozdrav,

Turistička zajednica Općine Podstrana

21. prosinca 2021. | Kategorije: Novosti