Obračun paušalne TČ u sustavu eVisitor

obavještavamo vas kako je od danas 30. srpnja 2021. unutar sustava eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2021. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20) (NN 64/21).

Obračun turističke članarine za 2021. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2020. maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2020. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.

  • Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2020. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina. Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.
  • Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.
  • Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun unutar informacijskog sustava Porezne uprave te podatke dodatno dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor.

U slučaju da obveznik i/ili Porezna uprava bude imala pitanja vezana uz broj kreveta usmjerit će komunikaciju pojedinačno prema nadležnoj turističkoj zajednici. S obzirom da se zaduženje temelji na podacima iz sustava eVisitor u slučaju pogrešno unesenih podataka o kapacitetima odnosno obvezniku, može doći do odstupanja od stvarnog stanja pa vas u navedenom slučaju molimo da svaki takav upit detaljno provjerite te izvršite potrebne ispravke kako bi podaci u eVisitoru o objektu i njegovim kapacitetim u potpunosti bili usklađeni s podacima iz rješenja odnosno podacima koje Porezna uprava vodi na temelju OIB sustava.

Isto tako napominjemo kako je obračun vidljiv samo obveznicima, a ne i turističkim zajednicama.
Shodno navedenom u prilogu dostavljamo prikaz obavijesti vezano za predmetni obračun koji je vidljiv obveznicima plaćanja istog.

Završno, obavještavamo vas kako su o predmetnom upoznate sve područne ispostave Porezne uprave.

6. kolovoza 2021. | Kategorije: Novosti