Mjere za hotele, iznajmljivače, kampove, marine i turističke agencije

Poštovani iznajmljivači,

na stranicama HZJZ objavljene su preporuke za rad hotela, iznajmljivača,  marina, kampova i turističkih agencija.

Sve detalje možete pronaći na sljedećim linkovima:

Hoteli i smještajne jedinice

Marine i kampovi

Turističke agencije

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

19. svibnja 2020. | Kategorije: Novosti