Izmjene pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine

Poštovani iznajmljivači,

novim Pravilnikom (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html) o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici određen je iznos članarine po krevetu:

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19, donesena je nova odluka.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_07_88_1674.html

 

U članku 7. Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (»Narodne novine«, broj 14/20.) dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. ovoga članka, u 2020. godini umanjuje se za 50% te iznosi 22,50 kn.

(6) Iznimno, u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve.«.

Iznajmljivači dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi do 15.siječnja tekuće godine za prethodnu godinu (prema prebivalištu iznajmljivača) posebni Obrazac TZ – 2 (https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ%202.pdf).

TZ – 2 obrazac za 2020.g. ćete predati do 15. siječnja 2021.g., obrazac je moguće dostaviti i putem ePorezne ili na mail: jasminka.vrdoljak@porezna-uprava.hr

U sustavu e-Visitor na naslovnoj stranici možete vidjeti primjer uplatnice.

Iznajmljivači za potrebe kontrole ukupnog poslovanja u obrascu iskazuju podatak o ukupnom ostvarenom prometu za prethodnu godinu iz evidencije prometa.

Ukoliko ste ispunili zahtjev i podmirili obavezu zanemarite obavijest,

Srdačan pozdrav,

Turistička zajednica općine Podstrana

5. siječnja 2021. | Kategorije: Novosti