Podstrana je opravdano ponosna na svoju dalmatinsku i poljičku tradiciju. Ukusi i mirisi poljičke kuhinje, zvuci dalmatinske pjesme i njen čarobni ugođaj predstavljaju se tijekom ljetnih mjeseci u zabavnim Ribarskim večerima.

Ove veoma posjećene pučke fešte upriličuju se na mnogim lokacijama u Podstrani: u Mutograsu, u Portu Sv. Martina, na igralištu ŠC Petrićevo , na plaži u Grljevcu i u lučici u Strožancu.

Podstranske pozornice često ugošćuju kulturno-umjetnička društva na čijem se repertoaru nalaze poznata i manje poznata djela hrvatske glazbene baštine. U sklopu Kulturnoga ljeta posjetitelji mogu uživati u pjesmama i plesovima KUD-ova Podstrana, Jedinstvo, Dalmacija i drugih, čiji su dosadašnji nastupi odlično ocijenjeni.