Start i cilj ove kružne rute nalaze se ispred ureda TZ Podstrana. Polazi se u smjeru zapada i kreće cestom D8, koja potom prelazi na makadamski put, to jest šetnicu uz rijeku Žrnovnicu, koja vodi do podnožja kamenoloma Perun. Prije samog kamenoloma prelazi se na drugu stranu ceste te asfaltiranom uzbrdicom penje do platoa kamenoloma, na kojemu postoje sportsko-rekreacijski sadržaji konjičkoga kluba i paintball-a. Odatle se nastavlja makadamom uzbrdo prema G. Podstrani u kojoj je predviđeno okretište. Vraćamo se istim putem. Ova biciklistička ruta ne “nagrađuje” nas samo nizbrdicom, nego i prekasnim pogledom na Podstransku rivijeru, Stobreč i grad Split. Ruta je duga 16 km, s podlogom od makadama i asfalta.