Podstrana je prema sjeveroistoku u cijelosti zaklonjena padinama brda Peruna (Križ 533 m) koje je od vrha do dna bogato ostatcima ilirske kulture, tragovima praslavenskih mitskih vjerovanja te srednjovjekovnim crkvicama i grobljima nerijetko ukrašenima antičkim ulomcima.

6cb_4201-tz-podstrana-x

Perun je u cijelosti premrežen atraktivnim pješačkim i planinarskim putovima te biciklističkim stazama koje zajedno sa sportskim penjalištem na južnoj stijeni Velikog Peruna i planinarskim skloništem nude puninu sportsko-rekreativnih i avanturističkih užitaka.

Flora i fauna ovoga maloga priobalnog masiva razmjerno je dobro očuvana te s kulturno-povijesnom baštinom čini neodvojivu krajobraznu cjelinu.