POZIV NA EDUKACIJU ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Poštovane/i, Pozivamo Vas na edukaciju namijenjenu privatnim iznajmljivačima, a koja će se održati u srijedu 04.04.2018. s početkom u 9,00h u hotelu „Atrium“ u Splitu.   Raspored edukacije: 9,00 – 10,00   – Lojalnost gostu kao uvjet održivosti sigurnosti u turizmu – Predava...

POZIV za privatne iznajmljivače

Poštovane/i, Pozivamo Vas na edukaciju za privatne iznajmljivače na temu „Hospitality i služba za korisnike na novim medijima te osmišljavanje i implemetacija native kampanja za privatne iznajmljivače“, a koja će se održati u ponedjeljak  19.03.2018. početkom u 9:00h u hotelu Atrium ...

Program edukacija i radionice za privatne iznajmljivače

Poštovani,   upućujemo vam poziv za prisustvovanje na besplatnoj edukaciji i radionicama za privatne iznajmljivače. Ove godine, kao i prošlih godina, održavamo ciklus „Edukacija za privatne iznajmljivače“. Naglasak ovogodišnjeg ciklusa je na povezivanju s lokalnim turističkim age...