Sveti Martin je poviješću i arheološki iznimno bogato podstransko naselje. Arhitektonski ostatci gospodarsko-stambenog sklopa na položajima Javor i Vinine, ulomci oruđa za preradbu grožđa i maslina te mnoštvo kamenih ulomaka i predmeta nađenih oko crkve sv. Martina pripadaju rimskom naselju Pituntiju koje je, za razliku od ilirskoga Pituntija na brdskoj padini, bilo podignuto uz rimsku cestu što je prolazila obalom. Izdašno vrelo podataka o antičkim stoljećima podstranske povijesti jest antička nekropola s preko dvadeset i pet natpisa, većinom nadgrobnih spomenika s imenima osoba te detaljima njihovih rodoslovlja i biografija.

Najpoznatije ime iz svetomartinske nekropole je Lucius Artorius Castus, koje se nalazi na dvama natpisima iz vremena cara Komoda, s kraja 2. st. Jedan je od njih, sadržajno i izradbeno jednostavniji, po svoj prilici bio izložen na nekom javnom mjestu, a drugi je natpis uklesan u nadgrobnu stelu, urešenu rozetama i viticama, što je bila dijelom većeg spomenika. Stela je poslije bila uklopljena među kamene blokove u ogradnom crkvenom zidu. Na tom se mjestu sada nalazi replika stele, a original se čuva u crkvi sv. Martina.

Tekst navodi impresivni niz sve uglednijih vojnih funkcija koje je Lucije Artorije Kast stjecao tijekom blistave karijere, a glasi: Dušama pokojnika (posvećeno). Lucije Artorije Kast satnik III. Galske legije, također satnik VI. Željezne legije, također satnik II. Pomoćne legije, također satnik V. Makedonske Ustrajne legije, također satnik prvog manipula trijarija iste legije, zapovjednik flote u Mizenumu, zapovjednik u VI. Pobjedničkoj legiji, vojskovođi britanskih legija protiv Armorićana, upravitelju pokrajine Liburnije u rangu centenara sa svim sudačkim i drugim ovlastima, za života sebi i svojima…oporučno.

Auzonije, drugi podstranski velikaš, živio je u 5/6. st., a stekao je nešto skromniji niz titula ondašnje državne hijerarhije (uzoriti muž, dostojanstvenik časnog carskog vijeća i konzul Dalmacije savršeni). Natpis s njegovim imenom i funkcijama nađen je na položaju Brdine, kod crkve sv. Martina.