Mutogras to charakterystyczne wzgórze nad wybrzeżem morskim w skrajnie południowo-wschodniej części Podstarny, którego różnorodne i pochodzące z wielu okresów znaleziska archeologiczne dobrze ilustrują chronologię szerzenia się i wzajemnego wpływu kultur w tej części adriatyckiego wybrzeża.

Mutogras to prehistoryczne siedlisko osadnicze, jedno z największych w tym rejonie i, co bardzo prawdopodobne, główna osada iliryjskich Pituntinów położona w pobliżu linii granicznej oddzielącej to plemię od sąsiedniego plemienia Nerastinów (Jesenice). Osada była prawdopodobnie zwrócona w stronę morza i w początkowym okresie starożytności (IV w. p.n.e.) znajdowała się pod wpływem kultury nowych osadników z Grecji, o czym świadczą, pomalowane na czarno fragmenty ceramiki znalezione w murowanym grobowcu w południowej części wzgórza.

W tym samym miejscu znalezione zostały również dowody wskazujące na wpływ kultury rzymskiej i postępującej romanizacji: srebrny kwinar przedstawiający głowę Romy i Disokurów z II w. p.n.e., znaleziona na szczycie urna z terakoty i srebrna moneta Juliusza Cezara, a na zboczach wzgórza groby popielnicowe, około 15 rzymskich balsamarium, ceramiczne fragmenty i odłamki ścian. Kilka lat później znaleziono grób z przedmiotami pochodzącymi z ostatniego etapu kultury iliryjskiej: fragmenty grzebienia oraz naszyjnika z masy szklanej i bursztynów, fibule i inne. Na szeroko pojętym obszarze wzgórza Mutogras, a także na stromych zboczach sąsiedniej zatoki Bajnice, znalezione zostały liczne ślady jego rzymskiej przeszłości. Wśród elementów znalezionych na miejscu dawnego majątku rustykalno-gospodarskiego i pochodzących z okresu późnego antyku grobów, znaleziono napis nagrobny z imieniem rdzennego mieszkańca Vinius Buri f.

Współczesny Mutogras to osada zorientowana przede wszystkim na turystykę, którj oferta nie sprowadza się wyłącznie do przepięknych, żwirowych plaż, ale także atrakcji sportowo-rekreacyjnych jak np. rozpoczynający się tutaj szlak górski prowadzący w kierunku wzgórza Perun czy atrakcyjna trasa rowerowa.