Križni put – Stara Podstrana izgrađen je na inicijativu članova Društva Poljičana “Sv. Jure Priko – ogranak Podstrana”. Nastavljajući se na djela don Petra Cara (1861.–1926.), zaslužnoga za izgradnju i obnovu mnogih podstranskih sakralnih i javnih objekata, ovaj su Križni put dovršili mlađi podstranski entuzijasti osamdeset godina nakon njegove smrti, za župnikovanja don Petra Dukića.

Križni put je građen i opreman od 2006. do 2009. g. Prve je godine očišćena staza i postavljeni su drveni križevi, a iduće su godine umjesto njih postavljeni kameni križevi i postaje za čiju su nabavu prikupljana sredstva od dobrovoljnih novčanih priloga i aukcijske prodaje umjetnina.

U prikupljanje sredstava uključile su se likovne udruge Ante Kaštelančić iz Podstrane i Krug iz Dugog Rata, te Matica hrvatska – ogranak Podstrana. Za likovno oblikovanje kamenih postaja zaslužan je g. Ženja Glinka, a izradba postaja povjerena je klesarskoj radionici Orlandini.

Budući da se s tog mjesta pružaju veličanstveni pogledi na Mosor i srednjodalmatinske otoke, u blizini crkve uređen je i vidikovac, opremljen kamenim stolom i klupicama – dvanaest ih je u znak dvanaest poljičkih sela (katuna).