Zavjetnu kapelu sv. Fabijana i Sebastijana podignuli su podstranski zavjetnici 1762. g., nakon tridesetogodišnje epidemije kuge. Sagradili su je na putu koji je iz G. Podstrane vodio prema Splitu, točnije “na mjestu gdje se kuga, dolazeći iz Splita, ubola na trn i vratila natrag u grad”.

Kapela je poslije dva stoljeća dopuštenjem crkvenih vlasti srušena i na njenu je mjestu 1927. g. započela izgradnja nove kapele po nacrtu ondašnjeg župnika don Vjekoslava Frue. Gradnja je završena 1939. g.

Crkva je građena od klesanog kvadratnog kamena. Na pročelju crkve je kameni otvor u obliku križa te na vrhu preslica s jednim zvonom, na bočnim su crkvenim zidovima po dva prozora na luk, a na začelju crkve je četvrtasta apsida. U niši, iza zidana oltara, nalazi se drveni kip sv. Sebastijana, jedini sačuvani komad interijera iz stare kapele.