Ranoromanička crkvica sv. Jure sagrađena je na rubu klisure iznad G. Podstrane i jedna je od četiriju starih hrvatskih crkvica podignutih duž gorskoga hrpta od Žrnovnice do Cetine (uz Sv. Juru na Perunskom, Sv. Maksima u Jesenicama i Gospu Stomoricu u Dućama).

Gradnja ove crkve datira se najkasnije u 11. st. Izvedena je u rustikalnom stilu, primitivno, s nepravilnim i nesimetričnim linijama, od materijala najvjerojatnije uzeta s obližnje prapovijesne gomile. Vanjski oltar s južne strane crkve podignut je nedavno. Crkva je u cijelosti obnovljena; ožbukana je i dograđena joj je nova preslica sa zvonom.

Sv. Jure je zaštitnik Poljica, a u Podstrani su mu posvećene dvije crkvice na brdu Perun: ova, na Vršini iznad G. Podstrane, i druga, udaljena oko 4 km, na zapadnom vrhu Perunsko. Iako su lokacije obiju crkvica morfološki slične, različita su im arheološka okružja i mjesni običaji povezani sa svetojurjevskom pobožnošću: crkvica sv. Jure na Vršini stoji na zapadnom rubu prapovijesne polukružne gomile, okružena je srednjovjekovnim grobovima u kojima su osim kršćanskih ustanovljeni i nekršćanski ukopi, a dan svetog Jurja s blagoslovom polja u njoj se slavi 3. svibnja, što odgovara spomendanu računanom prije reforme kalendara 1582. g. (otud i mjesni naziv za ovu crkvu – Stara Jurjeva); druga crkvica, ona na Perunskom, podignuta je u opsegu tzv. Duge gomile, na temeljima prastarog Perunova svetišta, na položaju na kojem nema tragova grobova, a u njoj se bogoslužje odvija na dan sv. Jure 23. travnja.

Na Vršini je slavlje s procesijom, koja se od sela uspinjala do crkve starim seoskim putem, imalo veći mjesni ugled od onoga u crkvi sv. Jure na Perunskom, a sve do sredine 20. st. to je slavlje pratila i seoska glazba. Ova hodočasnička svetojurjevska tradicija nedavno je obogaćena pobožnošću križnog puta.