Dvojna crkva sv. Ante i sv. Roka, zaštićeno kulturno dobro RH, nalazi se u središtu najstarijeg dijela G. Podstrane. S natpisa, na bosančici, uklesana u kameni luk iznad južnih crkvenih vrata čita se godina utemeljenja zdanja – 1666.

Dvobrodni unutarnji prostor crkve uzdužno je podijeljen dvjema arkadama, a u dnu su, uz istočni zid, oltari posvećeni sv. Anti, u sjevernoj, i sv. Roku, u južnoj lađi. Oba su oltara opremljena drvenim retablima slične izradbe te palama koje se pripisuju istom anonimnom slikaru. Crkveno je pročelje izvorno imalo dva zabata i dvije preslice, ali je u 19. st. prostor među njima ispunjen te je tako sjedinjeno pročelje dovršeno jednom središnjom preslicom s trima oknima.

U ovu je crkvu ugrađeno nekoliko starorimskih spomenika, stela i ulomaka: na pragu glavnog ulaza, u nadvratniku bočnih vrata te unutra u podu, no pored njih ova crkva na svom pročelju ima uzidan i jedan ilirski spomenik, reljef s prikazom pastoralnog božanstva, satira Silvana u pratnji triju nimfa.

Zvona ove crkve nalaze se u kamenom zvoniku koji je u drugoj polovini 19. st. izgrađen uz južni crkveni zid.