Turistička pristojba 2020

Obavijest o Odluci o visini turističke pristojbe za 2020.g., koju je dana 13.rujna.2019. donijela Skupština Županije Splitsko-dalmatinske. Odluka se počinje primjenjivati od 01.siječnja 2020.g.

Ujedno ističemo par izmjena u novom Zakonu o turističkoj pristojbi ( NN 52/2019, članak 17. stavak 1), a vezane za rokove uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici te ukidanju rokova za  agencijske goste.

Člankom 17. propisano je:

  • turistička pristojba se plaća i dalje 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, iznimka je što se uvodi rok dospijeća od sedam dana (znači turistička pristojba se ne mora odmah uplatiti 1. i 15. u mjesecu nego u roku od 7 dana od navedenih datuma)
  • ukida se opcija u kojoj pravna i fizička osoba koja naplatu boravišne pristojbe obavlja s naplatom usluge pružene na temelju ugovora s putničkom agencijom, iznos boravišne pristojbe uplaćuje tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od šezdeset dana od posljednjeg dana boravka osobe u smještajnom objektu.

Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19), Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (“Narodne novine”, broj71/19), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 07/10, 10/10, 02/13, 126/17 i 35/18), Županijska skupština Splitsko – dalmatinske županije na 26. sjednici, održanoj 13. rujna 2019., donijela je Odluku o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe kojeg plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. Iznos po krevetu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu odnosit će se i na pomoćne krevete kako je utvrđeno novim Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19).

(2) Odluka „iz stavka 1. ovog članka“ vrijedi i nakon 2020. godine, odnosno do donošenja izmjene i/ili dopune ili nove Odluke.

 

Iznos turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

 

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja
ugostiteljska djelatnost
po osobi
Razdoblje1. 4. do 30. 9.Ostalo razdoblje
Najniži iznos turističke pristojbe (u kunama)15,0010,00

 

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi
(Kampovi i Kamp odmorišta)
po osobi
Razdoblje1. 4. do 30. 9.Ostalo razdoblje
Najniži iznos turističke pristojbe (u kunama)10,008,00

 

Iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 

Smještaj u domaćinstvu

– po krevetu (glavni i pomoćni)

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

– po krevetu (glavni i pomoćni)

Najniži godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)350,00250,00

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište –

robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Najniži godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)500,00250,00

 

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji

 

Najniži iznos turističke pristojbe
Prvi član100,00
Drugi član100,00
Za svakog sljedećeg člana50,00

 

NAPOMENA: Zakon o turističkoj pristojbi stupio je na snagu prvog dana od objave u Narodnim novinama odnosno od 22.05.2019. kako bi Skupština Splitsko dalmatinske županije mogla donijeti odluku o visini turističke pristojbe do 15. rujna 2019. godine za 2020. godinu. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Zakon o članarinama u turističkim zajednicama  stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.
–        Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019) 
–        Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019)
–        Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) 

18. studenoga 2019. | Kategorije: Novosti