Poziv za sudjelovanje na edukaciji „Poduzetništvo u turizmu“

Grad Solin poziva zainteresirane za sudjelovanje na besplatnoj edukaciji „Poduzetništvo u turizmu“ koja se održava u sklopu projekta „RiTourValorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na krškim rijekama jadranskog sliva“, kojeg Solin provodi u suradnji sa nositeljem projekta JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, te projektnim partnerima JU “More i krš“, Gradom Mostarom, Turističkom zajednicom Hercegovačko-neretvanskog kantona i Turističkom organizacijom Podgorice. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Svrha edukacije jest stvaranje potrebnih kompetencija za aktivaciju ekonomskog potencijala i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine u turizmu.

Po savladavanju svih sadržaja edukacije polaznici će moći osmisliti održivi turistički proizvod u skladu s trendovima na suvremenom turističkom tržištu, provesti postupak razvoja ideja za nove turističke proizvode i predložiti najvažnije elemente integriranog poslovnog i marketinškog plana za nove turističke proizvode.

Predavač je g. Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., stručnjak za destinacijski menadžment.

Edukacija se provodi kroz tri modula (tri radionice) u ukupnom trajanju od 3 dana.

ModulMjesto održavanjaTermin održavanjaTrajanje
Modul 1: Razvoj održivih turističkih proizvoda u suvremenom međunarodnom turizmuHotel Salona Palace Don Frane Bulića 87
21210 Solin
Ponedjeljak,
28. listopada 2019.
17:00 – 20:30
Modul 2: Kreiranje i razvoj ideja novih održivih turističkih proizvodaHotel Salona Palace Don Frane Bulića 87
21210 Solin
Ponedjeljak,
04. studenoga 2019.
17:00 – 20:30
Modul 3: Razrada sastavnica poslovnog modela, marketinškog i poslovnog planaHotel Salona Palace Don Frane Bulića 87
21210 Solin
Ponedjeljak,
11. studenoga 2019.
17:00 – 20:30

U terminu sve tri radionice predviđena je pauza s osvježenjem za polaznike.

Po završetku programa, polaznici će steći nova znanja i kompetencije te će im se dodijeliti Potvrda o sudjelovanju.

Broj mjesta je ograničen na 25 polaznika stoga Vas pozivamo da što prije, a najkasnije do srijede 23. listopada 2019. izvršite svoju prijavu na e-mail adresu ivana.tokic@solin.hr. U prijavi molimo navedite svoje ime i prezime, adresu te kontakt e-mail i broj mobitela.

Za sva dodatne informacije obratite se na broj telefona 021/681 555 ili na e-mail ivana.tokic@solin.hr.

14. listopada 2019. | Kategorije: Novosti