POZIV za privatne iznajmljivače

Poštovane/i,

Pozivamo Vas na edukaciju za privatne iznajmljivače na temu „Hospitality i služba za korisnike na novim medijima te osmišljavanje i implemetacija native kampanja za privatne iznajmljivače“, a koja će se održati u ponedjeljak  19.03.2018. početkom u 9:00h u hotelu Atrium u Splitu, Domovinskog rata 49a.

 

Raspored edukacije:

 

09.00 – 11.00 – Predavanje „Hospitality i služba za korisnike na novim medijima“

 • Novi mediji kao služba za korisnike
 • Povećanje povjerenja kroz razgovor s korisnicima
 • Mogućnosti službe za korisnike na novim medijima u turističkom sektoru
 • Benefiti službe za korisnike na novim medijima za privatne iznajmljivače
 • Metode i tehnike hospitality-a na novim medijima
 • Upravljanje reputacijom na novim medijima: fishing for comments

 

11:00-11:30 – Pauza za kavu i razgovor

 

11.30 – 13.30 – Predavanje „Implementacija native kampanje“

 • Što je native kampanja i kako se može primijeniti u turističkom sektoru
 • Strateški pristup kreiranju native kampanje
 • Planiranje oglašavanja
 • Benefitinative oglašavanja
 • Osmišljavanje i realizacija native kamapnje
 • Koraci implementacije native kampanje

Molimo potvrdu dolaska na info@dalmatia.hr najkasnije do petka 16.03.2018. do 12,00h.

Srdačan pozdrav!

Joško Stella, direktor

16. ožujka 2018. | Kategorije: Novosti