Otvoreni poziv – EU poduzetnička akademija u turizmu

TZ SDŽ objavljuje poziv za sudjelovanje u programu edukacije, koja je namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, direktorima poduzeća, upravljačkom kadru u turizmu, te svima onima koji u budućnosti žele otvoriti i uspješno voditi vlastitu tvrtku/obrt/j.d.o.o./zadruga

TZ SDŽ

Prilaz Braće Kaliterna 10/I

21000 Split

o b j a v l j u j e  O T V O R E N I  P O Z I V

za sudjelovanje u programu edukacije 6. “EU/PODUZETNIČKA AKADEMIJA U TURIZMU”, koja je namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, direktorima poduzeća, upravljačkom kadru u turizmu te svima onima koji u budućnosti žele otvoriti i uspješno voditi vlastitu tvrtku/obrt u turizmu.

I.

Program 6.”EU/Poduzetničke akademije u turizmu” namijenjen je potencijalnim poduzetnicima koji posjeduju razrađenu poduzetničku ideju bez upisanog obrta ili tvrtke, i “mladim” poduzetnicima s datumom upisa najkasnije 5 godina unatrag.

II.

U cilju jačanja mikro, malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te osnaživanja vlastite konkurentnosti poduzetnika i pozicije  na tržištu organizatora TZ SDŽ uz program Ustanove za obrazovanje odraslih „Adriatic Educatio“ organizira teorijski i praktični trodnevni seminar od 24 školska sata za poduzetnike  gdje se polaznici obučavaju kroz četri modula, te jednodnevnog zasebnog koji je baziran na osnovna znanja o mogućnostima vezanim za fondove turističku infrastrukturu postojećih i eventualno novih specijaliziranih EU fondova.

  1. Modul – POSLOVANJE PODUZETNIKA U TURIZMU sadrži teme prilagođene tržišnim potrebama i zahtjevima tržišta te kvalitetan menadžment poduzeća/sektora/odjela u turizmu. Predavanja su individualnog pristupa, te se na polaznika žele prenijeti specifična znanja, vještine i sposobnosti za nesmetan i uspješan rad vlastitog poduzeća, obrta u turizmu.
  2. Modul – POSLOVNO UPRAVLJANJE I KOMUNIKACIJA U TURIZMU sadrži teme važnosti upravljanja ljudskim potencijalima odnosno aktivnosti i zadaće menadžmenta i organizacije usmjerenih na osiguranje potrebnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacija i ostalih oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje strategijskih ciljeva organizacije u turizmu.

 III. Modul – KOMPONENTE KULTURNOG NASLIJEĐA, BAŠTINE  I ARHEOLOGIJE  U TURIZMU  sadrži teme pravilno iskorištavanje bogatstva kulturne baštine i arheološkog naslijeđa u svrhu stavljanja u funkciju EU projekta, osnovne propise i zakonske regulative koje se odnose na male i srednje poduzetnike koje pripremaju  projekt za kandidiranje na sredstva iz turističke infrastrukture. Savladati informacije o svim važnim lokalitetima, osobito na području na kojem se održava edukacija.

  1. Modul – POSLOVNI PLAN I MOGUĆNOSTI CJELOGODIŠNJEG TURISTIČKOG POSLOVANJA (RADIONICA) predavanje o značaju i neizbježnosti prelaska sa sezonskog modela turističkog poslovanja na cjelogodišnje poslovanje, zbog kriterija samih EU projekata koji uvjetuju cjelogodišnje prihode poduzetnika u turizmu koji prijavljuju projekte.
  2. Modul – PRIPREMA ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA EU FONDOVE baziran je na osnovnim znanjima o mogućnostima vezanim za turističku infrastrukturu EU fondova. Turistički projekti mogu se aplicirati kroz projekte istraživanja razvoja novih business modela, stvaranje klastera uz pomoć kojih se i velike turističke tvrtke mogu javiti na natječaj. Izuzetno je važno paziti da budu jasni ciljevi i modeli financiranja i zbog toga postoji Poduzetnička akademija u turizmu koja pruža infrastrukturu poduzetnicima upravo u periodu 2014. – 2020. god. i pripremu za novo razdoblje 2021-2027 god.

III.

Osnovni cilj – priprema poduzetnika za apliciranje na EU sredstava iz ERDF i fonda turističke infrastrukture.

Pojedinačni ciljevi projekta odnose se na promicanje vrijednosti cjeloživotnog učenja, poticanje na razvoj mikro , malog i srednjeg poduzetništva u turizmu , razvoj svijesti o važnosti obrazovanja pri otvaranju poduzeća te stvaranje preduvjeta za razvoj općina, gradova, županije i Republike Hrvatske u cjelini.

IV.

Predavači:

Petar Lovrić, osnivač, direktor poduzeća Kadrovi d.o.o i idejni začetnik portala kadrovi.hr

Lino Ursić, univ. spec. oec., idejni začetnik  stručnog skup u Splitu: “Arheološki turizam je najstariji oblik turizma- Turizam stopama arheologije“ .

Ante Peroš, bacc.oec osnivač i ravnatelj/poslovodni voditelj Ustanove za obrazovanje odraslih  „Adriatic Educatio“, autor stručnog rada „Tranzicijski prelazak s sezonskog na cjelogodišnje turističko poslovanje“ (poslovanje s dvije sezone uz ljetnu i zimsku ).

 Aleksandra Janjić, dipl.iur osnivač i direktor KSAVJETOVANJE d.o.o i vanjski stručni suradnik VYG savjetovanje za razvoj d.o.o., autor i trener certificiranih obrazovnih programa vezanih za lokalni razvoj i EU fondove.

V.

Edukacija se polaznicima ne naplaćuje.  Svi polaznici seminara dobiti će prikladnu stručnu literaturu (skripte, radne bilježnice, fascikale za dokumentaciju te kemijske olovake).

 Provjera znanja obavlja se nakon svakog modula 15 min prije kraja predavanja putem evaluacijskih listova (kratkih pitanja). Nakon edukacije polaznici dobivaju anketne listove pomoću kojih će ocijeniti ukupan projekt, predavače i organizatore.

 Polaznicima koji su uspješno savladali sadržajne cjeline prvog i drugog modula biti će dodijeljen certifikat s upisanim brojem školskih sati, cjelina i stupanj neformalnog modularnog obrazovanja EU/PODUZETNIČKE AKADEMIJE U TURIZMU.

VI.

Edukacija za sve polaznike započinje u srijedu, 13.02.2019.godine i traje s posljednjim danom modula EU fondova, posebno dogovorenog datuma održavanja ( nakon predanog sve obuhvatnog poslovnog plana od strane svakog polaznika razrađenog prilikom samih prijava i tijekom prvih 16 sati trajanja radionice ), i održava se svakodnevno danima (osim nedjelje) od 8.00 – 14.30h (jutro) i od 15.30 -18.30 (popodne), ovisno o terminu jutro/popodne.

Edukacijski program trajat će četiri dana .

Edukacija se održava na adresi 114 brigade 10 , 21000 Split.

VI.

UVJETI UPISA:

Navršenih 18 godina života

Životopis

Motivacijsko pismo

Nacrt poslovnog plana – kratki opis osobne i poslovne ambicije, poslovne ciljeve i razrada projektne

Prijave se primaju najkasnije do nedjelje 10.02. 2019. godine u 15,00 sati.

Info seminar za upis polaznika/ica se održava u ponedjeljak 11.02.2019. u 11:00 h i 16:15 h na adresi Bihačka , HZZ-a Split.

Prijave se dostavljaju na e-mail adresu admin@adriaticeducatio.hr, a kontakt za informacije je GSM: +385 95508 0821.

VII.

Poziv je otvoren od dana objave na mrežnim stranicama TZ SDŽ na www.dalmatia.hr, dana 18.01.2019. godine.

Turistička zajednica

Splitsko – dalmatinske županije

22. siječnja 2019. | Kategorije: Novosti