OTVORENI POZIV EDUKACIJA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU ADRIATIC

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinska županija objavila je poziv za sudjelovanje u programu edukacije i unaprjeđenje vještina, obrazovanja i obuke kadra u turizmu i ugostiteljstvu.

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije

Prilaz braće Kaliterna 10

21000 Split

 o b j a v l j u j e

O T V O R E N I   P O Z I V

za sudjelovanje u programu edukacije i unaprjeđenje vještina, obrazovanja i obuke kadra u turizmu 16/13. EDUKACIJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU „ADRIATIC“.

I.

Predmet poziva je prijava na sudjelovanje u programu edukacije kadrova u ugostiteljstvu i turizmu :

 • EDUKACIJA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU „ADRIATIC“ – Barmen/ice
 • EDUKACIJA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU „ADRIATIC“ – Savjetnik/ica za vina

II.

Zbog permanentne potrebe stručne edukacije i stjecanja novih vještina ugostiteljskog osoblja, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije organizira, a uz program Ustanove za obrazovanje odraslih „Adriatic Educatio“ teorijski i praktični seminar u trajanju od 34 sati za barmen/ice i 34 sata za savjetnike/ice za vino gdje se polaznici obučavaju kroz sedam predavačkih cjelina:

SAVJETNIK/ICA ZA VINO

 • Ugostiteljsko posluživanje,
 • Povijest autohtonih vina Hrvatske,
 • Svjetskih vinskih i vinogradarskih područja,
 • Socijalne vještine u ugostiteljstvu i turizmu,
 • Utjecaj vina na zdravlje
 • Praktičan rad
 • Projektni zadatak

BARMEN/ICA

 • Ugostiteljsko posluživanje i barsko poslovanje
 • Povijest JAP-a u Hrvatskoj
 • Svjetski destilati
 • Socijalne vještine u ugostiteljstvu i turizmu
 • Praktičan rad
 • Slobodan stil/flaire style
 • Projektni zadatak

III.

Edukacija završava javnom demonstracijom te dodjelom uvjerenja o završenom seminaru. Tim uvjerenjem polaznici dobivaju neformalno obrazovanje koje mogu unijeti u životopis i e-radnu knjižicu te ga na taj način obogatiti specijaliziranim znanjem što pojedincu otvara bolje pozicioniranje i nove mogućnosti na tržištu rada.

IV.

Kako je krajnji cilj ove edukacije podizanje razine znanja i vještina kadra u ugostiteljstvu i turizmu koji je nužan za zadovoljavanje sve većih zahtjeva klijenata/gosta, podizanje ugostiteljske i hotelijerske ponude otvaranjem novih wine i cocktail barova, kao i eventualno poticanje na samozapošljavanje. Svi polaznici seminara dobiti će prikladnu stručnu literaturu (knjige, skripte, i CD).

V.

Edukacija za sve polaznike započinje u srijedu, 19.02.2019. godine i svakodnevno se održava u dvije smjene:

 • Savjetnici/ica za vino u jutarnjoj smjeni početak je u 8.15h, a popodnevnoj u 15.45h.
 • Barmeni/ica u jutarnjoj smjeni početak je u 11.15h, a popodnevnoj u 18:45h.

Edukacijski program teoretskog i praktičnog neformalnog usavršavanja ukupnog trajanja 68 školskih sati, edukacija se održava u prostorijama Ustanove za obrazovanje odraslih „Adriatic Educatio“, 114 brigade 10, 21000 Split.

VI.

UVJETI UPISA

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • osobna iskaznica

Kotizacija se ne naplaćuje .

VII.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 10.02.2019. godine, do 15:00 sati i dostavljaju se na e-mail adresu: admin@adriaticeducatio.hr i kontakt broj mob: 095 508 0821.

Info seminar za upis polaznika/ica se održava na HZZ-Split (velika dvorana), Bihaćka 2C, 21000 Split, 11.02.2019. u 12:00h.

VIII.

Poziv je otvoren od dana objave na mrežnim stranicama Turističke zajednice SDŽ tj. od 18.01. 2019. godine.

22. siječnja 2019. | Kategorije: Novosti