Odluka o proglašenju zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Poštovani,

obavještavamo Vas da se odlukom o proglašenju zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama turistička članarina ove godine plaća po stopi 0,1700.

Detalje možete pronaći na slijedećem linku – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2135.html.

14. rujna 2016. | Kategorije: Novosti