Novi model obračuna godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine

Od 2020. godine na snazi je novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta/smještajnih jedinica u 2019. godini.
Maksimalni broj kreveta/smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. godine te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta/smještajnih jedinica.

Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2019. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina.
Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIBu) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.

Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

 

Primjer uplatnice :

Turistička zajednica općine – Podstrana
IBAN: HR4810010051734127155
Model i poziv na broj: HR67 24732324976
Ukupan iznos: 315.00 kn

Rata 31.7.: 105.00 kn
Rata 31.8.: 105.00 kn
Rata 30.9.: 105.00 kn

Ukoliko želite možete uplatnicu preuzeti u uredu Turističke zajednice Općine Podstrana.

17. rujna 2020. | Kategorije: Novosti