Mišljenje porezne uprave: turistička članarina

Mišljenje porezne uprave:

Obrascu EP- Evidencija o prometu, navedenu u stupcu ‘Iznos računa’ ne može umanjiti ni za kakve izdatke koje građanin iznajmljivač ima.

Osnovica za obračun članarine turističkim zajednicama je, u pravilu, promet iskazan u Evidenciji prometa.

Porezni obveznik koji pruža usluge građana u domaćinstvu te po toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjem paušalnom iznosu obvezan je izdati račun za svaku obavljenu uslugu.  Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. U

Evidenciji o prometu porezni obveznik iznajmljivač, na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

Paušalni iznos boravišne pristojbe predstavlja izdatak građanima koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu, i godišnji paušalni porez na dohodak koji su obvezni plaćati prema Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (‘Narodne novine’ br. 1/17 ) je također građanima iznajmljivačima izdatak , međutim, osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama, odnosno ukupni prihod nije moguće umanjiti za godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe i godišnji paušalni porez na dohodak,ni za bilo kakove druge izdatke koje građanin iznajmljivač ima u vezi obavljanja  djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da se osnovicu za obračun članarine turističkim zajednica, za kategoriju građana koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu iskazanu u Obrascu EP- Evidencija o prometu, navedenu u stupcu ‘Iznos računa’ ne može umanjiti ni za kakve izdatke koje građanin  iznajmljivač ima. 

Za iznajmljivače, turistička članarina  se dakle plaća prema zakonski određenim stopama na osnovu ukupnog godišnjeg prihoda kojeg je domaćinstvo ostvarilo. Turističku članarinu se, ako se radi o  „paušalcu“, plaća na visinu ukupnog prihoda koji se evidentira u propisanoj knjizi „Evidencija o prometu”.

Ako građanin hrvatski rezident turistima neposredno iznajmljuje apartmane tada nakon obavljene usluge najma gostu, korisniku usluge izdaje račun sa svim propisanim elementima i s napomenom: oslobođeno PDV-a prema čl. 90. st. 2.Zakona o PDV-u. Iznajmljivač ispostavljene račune unosi u Evidenciju o prometu.

 

U evidenciju se unosi puni iznos onog računa kojeg iznajmljivač  izda za usluge smještaja koje pruža (najčešće je to račun izdan prema gostu, no može biti i račun  naslovljen na agenciju ako je cijeli iznos rezervacije platila agencija a ne gost).

 

Ako privatni iznajmljivač račun od agencije dobije zasebno (da mu plati proviziju), takav račun se ne zavodi u Evidenciju o prometu. Kao što se ne mogu zavoditi niti računi za troškove održavanja apartmana i sl.

 

Kad bi primjerice agencija odmah gostu naplatila svoju proviziju i kad bi gost razliku platio kod iznajmljivača u smještaju, tada bi se gostu izdao račun samo na tu razliku (u računu bi se, naravno, navelo stavku da je akontacija plaćena agenciji),tek tada se u Evidenciju prometa može zavesti stvarni iznos računa koji je iznajmljivač naplatio tom gostu, a gdje je agencija prije toga već naplatila svoj dio,a to je realno iznos koji je iznajmljivač i zaradio).

Porezna uprava Područni ured Split

 

19. svibnja 2018. | Kategorije: Novosti