Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj – sezona 2016

Odabirom pojedine točke ispitivanja dostupan je pregled konačne, godišnje i pojedinačne ocjene kakvoće mora za kupanje na plažama u RH.

Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ). Izborom pogleda (poveznica) HR ili EU dostupan je pregled ocjena kakvoće mora za kupanje prema željenim kriterijima.

Detalje možete pronaći na slijedećem linku: http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10.

7. srpnja 2016. | Kategorije: Novosti