Javni poziv obiteljski smještaj – Splitsko-dalmatinska županija, UO za turizam i pomorstvo

Objavljuje

 

 Javni poziv

 

 za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu

 

 

  1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko – dalmatinske županije namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanje broja smještajnih kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije kroz:

 

  • Mjeru I. – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, razvoj posebnih oblika turizma kroz sufinanciranje postojećih, registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu,

 

  • Mjeru II. – povećanje broja registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu, vrsta objekta – Kuća za odmor, na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.

 

  1. Pravo na potporu može ostvariti:

 

  • Mjera I. – Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač

 

  • Mjera II. – Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta “Kuća za odmor” – budući privatni iznajmljivač

(u daljnjem tekstu: Korisnik).

 

  1. Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnoj stranici Županije zaključno s datumom 26.03.2018.

 

  1. Prijava na Javni poziv se podnosi isključivo na Prijavnom obrascu 1. koji će biti objavljen na mrežnoj stranici županije u rubrici „Natječaji“ i to putem preporučene pošte na adresu Županije ili predajom na Protokol Splitsko-dalmatinske županije.

 

Puni naziv i adresa prijavitelja*

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO

Prijava na Javni poziv

“PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU SDŽ

(navesti Mjeru za koju se prijavljujete Mjera I. ili Mjera II.)”

Domovinskog rata 2

21 000 SPLIT

 

* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja, prijava će se smatrati nevažećom

 

  1. Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).

 

  1. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, Korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko-dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o Korisniku i o prijavljenom Projektu objavi na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, te u drugim izvještajima.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 021/400-011 ili e-poštom: anita.aranza@dalmacija.hr

Program podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018 (9)

27. veljače 2018. | Kategorije: Novosti