Edukacije u suradnji s Ekonomskim fakultetom

Poštovani,

obaviještavamo Vas da TZ Splitsko – dalmatinske županije organizira na području Splita u suradnji s Ekonomskim fakultetom – Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dvije besplatne edukacije na temu „ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU“ i to kako slijedi;
 

  • 10.11.2018.: Edukacija za obiteljske iznajmljivače u Splitu
  • 17.11.2018.: Edukacija za turističke agencije u Splitu

 

U privitku  se nalaze pozivi za obe edukacije sa opisom tema, rasporedom predavanja, satnicom i općenito detaljima programa.

TZ Splitsko – dalmatinske županije u cijelosti pokriva troškove organizacije i predavača, tako da nema nikakvih troškova.

 

 

9. studenoga 2018. | Kategorije: Novosti