Edukacija “Kvaliteta i održivost u ruralnom turizmu”

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa Hrvatskom udrugom za turizam i ruralni turizam “Klub članova selo”  organizira on-line edukaciju “Kvaliteta i održivost u ruralnom turizmu” koja će se održati u periodu od 13. do 21. travnja 2021. svaki dan u vremenu od 9:30h do 14:30h.

13.04. 2021. (utorak)
09,30 – 11,30  Tradicija u oblikovanju ponude (Robert Baćac)
12,30 – 14,30 Pravni okvir za registraciju i rad te posebni oblici turizma (Andrea Pešutić)

14. 04. 2021. (srijeda)
09,30 – 11,30  Sigurnost i kvaliteta (Dijana Katica)
12,30 – 14,30 Kreiranje turističkog proizvoda u COVID-19 okruženju (Robert Baćac)

20. 04. 2021. (utorak)
09,30 – 11,30 Marketing, brendiranje i komunikacija u COVID-19 okruženju (Alma Radoš)
12,30 – 14,30 Digitalni marketing u turizmu u COVID-19 okruženju (Aleksandra Kolarić)

21. 04. 2021. (srijeda)
09,30 – 11,30  Kreiranje digitalnih sadržaja u COVID-19 okruženju (Aleksandra Kolarić)
12,30 – 14,30  Gastronomija (kuharstvo i posluživanje) (Mario Pavić)

Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVEL9mpTBOhM2fOElU6AKuMEnwb8uYSoeOBb6NsFlaQonUGA/viewform

Rok za prijavu je 12.04.2021. do 12,00h.   Teme su interesantne za sve iznajmljivače, pružatelje usluga i sl. ne samo za predstavnike ruralnog turizma. Svaka teme se šire obrađuje i može se odnosiit na iznajmljivače, restorane, hotele, sustav TZ …..

8. travnja 2021. | Kategorije: Novosti