UTORAK, 12.06.2018.

 

MJESNO GROBLJE BAN – 8:00 sati

Polaganje vijenaca kod Središnjeg križa u spomen na sve poginule za Domovinu

STROŽANAC – 8:30 sati

Polaganje vijenaca palim Poljičanima

LJETNIKOVAC CINDRO – 20:30 sati

„Ča pod Perunom“ – Pjesnička večer čakavske poezije

Matica hrvatska ogranak Podstrana

11. lipnja 2018. | Kategorije: