PONEDJELJAK, 11.06.2018.

„OPĆINA PRIJATELJ DJECE“

Posjet načelnika dječjim vrtićima

Dječji vrtić Čarobni pianino – 9:00 i 11:30 sati, Dječji vrtić Vrtuljak – 9:30 i 11:00 sati,

Dječji vrtić Brat Sunce – 10:00 sati, Dječji vrtić Mali mornari – 10:30 sati

11. lipnja 2018. | Kategorije: