ČOVJEK- KLJUČ USPJEHA, DJELATNIK GODINE

Cilj ove nagrade je razvijanje gostoljubivih i prijateljskih odnosa prema turistima te podizanje kvalitete usluge što bi direktno utjecalo na podizanje stupnja zadovoljstva gostiju te širenje pozitivnog imidža hrvatskog turizma. Djelatnik godine bira se u 14 kategorija (agencijski djelatnik, turistički animator, turistički vodič, djelatnik u hotelskom objektu ili kampu, djelatnik u ugostiteljskom objektu (kuhar, konobar, slastičar, sommelier, itd.), privatni iznajmljivač, domaćin turističkog seljačkog domaćinstva, policajac, djelatnik u pomorskom prijevozu, djelatnik u zračnom prijevozu, djelatnik u cestovnom prijevozu, prodavač, djelatnik na uređenju i održavanju okoliša te vatrogasac).

Cilj programa je razvijanje gostoljubivih i prijateljskih odnosa prema turistima te podizanje kvalitete usluge što bi direktno utjecalo na podizanje stupnja zadovoljstva gostiju, povrat gostiju i promidžbu usmenom predajom te širenje pozitivnog imidža hrvatskog turizma.

 

Djelatnik godine bira se u sljedećim kategorijama :

 • agencijski djelatnik
 • turistički animator
 • turistički vodič
 • djelatnik u hotelskom objektu ili kampu
 • djelatnik u ugostiteljskom objektu (kuhar, konobar, slastičar, sommelier, itd.)
 • privatni iznajmljivač
 • domaćin turističkog seljačkog domaćinstva
 • policajac
 • djelatnik u pomorskom prijevozu
 • djelatnik u zračnom prijevozu
 • djelatnik u cestovnom prijevozu
 • prodavač
 • djelatnik na uređenju i održavanju okoliša
 • vatrogasac

 

Kandidature za izbor djelatnika godine i posebno priznanje za životno djelo u turizmu mogu podnijeti:

 • turističke zajednice isključivo putem turističke zajednice županije,
 • strukovne udruge,
 • tvrtke,
 • jedinice lokalne samouprave,

 

Svaki subjekt može kandidirati isključivo jednog kandidata za svaku kategoriju s ukupnog područja djelatnosti za koji je nadležna uz uvjet da je kandidat radno aktivan (za „Djelatnika godine“).

 

KONTAKT PODACI PREDLAGATELJA
Ime i prezime predlagatelja, funkcija 
Naziv tvrtke predlagatelja i adresa 
NAZIV PRIZNANJA ZA KOJE SE PODNOSI KANDIDATURA (molimo zaokružiti)Djelatnik godine

 

Upisati kategoriju za koju se podnosi kandidatura

 

 

 PODACI O KANDIDATU 
1Kontakt podaci 
 – ime i prezime 
 – OIB 
 – kućna adresa 
 – broj mobitela 
 – e-mail adresa 
2Stručno obrazovanje 
  – zvanje i stupanj stručne spreme 
  – zanimanje (naziv radnog mjesta) 
3Dodatno stručno usavršavanje (navedite koje) 
4Sudjelovanje na stručnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu (navedite kojim) 
5Osvojene nagrade i priznanja (navedite koja) 
6Radno iskustvo 
 – tvrtka u kojoj je kandidat zaposlen 
 – ukupne godine radnog staža 
 – godine radnog staža u turizmu 
  – godine radnog staža u predmetnom zanimanju 
7Poznavanje stranih jezika (navedite kojih) 
 – aktivno 
 – pasivno 
8Profesionalne osobine kandidata i odnos prema gostima/turistima (označite ocjenom 1 – 5) 
 – komunikativnost,  ljubaznost i uslužnost 
 – timski rad i kolegijalnost 
 – fleksibilnost 
 – pouzdanost i diskretnost 
 – inicijativnost i inovativnost 
9Pisano obrazloženje kandidature – razlog kandidature, po čemu se upravo predloženi kandidat razlikuje od ostalih i zavređuje priznanje, eventualne crtice i posebna postignuća u radu kandidata koje bi trebalo istaknuti

(maksimalno 200 riječi)

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podatke o predlagateljima kao i predloženim osobama/tvrtkama/ustanovama/udrugama, a koje prikupljamo za potrebe realizacije dodjele godišnjih nagrada Hrvatske turističke zajednice koristit ćemo u skladu sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Osobni podaci svih gore spomenutih fizičkih i pravnih osoba čuvat će se u sigurnom okruženju, a pristup će im biti ograničen. Prikupljanje, korištenje kao i pohranjivanje svih osobnih podataka činit ćemo na siguran način, a prikupljene osobne podatke koristit ćemo samo u svrhu realizacije dodjele godišnjih nagrada Hrvatske turističke zajednice.

 

 

5. srpnja 2018. | Kategorije: Novosti