Penjalište

Športsko penjalište Perun Smješteno je na južnim gorskim liticama pod Velikim Perunom (448 m). Jedan se pristup odvaja s planinarskog puta Strožanac – Sv. Jure na Perunskom, u hrastovoj šumi u zaleđu Strožanca, a drugi se odvaja s planinarskog puta Sv. Jure na Perunskom – Sv. Jure na ...