Via ferrata

Podstrana u ožujku ove godine očekuje još jednu planinarsku atrakciju – na južnoj stijeni Peruna postavlja se via ferrata, što znači da će se tuda moći popeti i oni planinarski zaljubljenici koji nisu pravi penjači. U osmišljavanju i izradi ove via feratte Planinarsko društvo Perun i...

Penjalište

Športsko penjalište Perun Smješteno je na južnim gorskim liticama pod Velikim Perunom (448 m). Jedan se pristup odvaja s planinarskog puta Strožanac – Sv. Jure na Perunskom, u hrastovoj šumi u zaleđu Strožanca, a drugi se odvaja s planinarskog puta Sv. Jure na Perunskom – Sv. Jure na ...